Copyright © 2014 by vEgR; Contact us
Stacks Image 3054

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

Stacks Image 3060
Stacks Image 1610

Oud Papier voor Ethiopië

Iedere zaterdag inzamelingsactie voor een waterputtenproject in Ethiopië. De inzameling betreft oud papier en dergelijke. Dat kunt u dan tussen 12.00 en 15.00 uur deponeren bij de achteringang van Gebouw Hofrust in de “oksel” van het parkeerterrein (Laan Hofrust 21-A, Rijswijk).

Dat inzamelen van oud papier doen we als sinds 1984. Aanvankelijk voor “de hongergebieden” in zijn algemeenheid (1985, 1986). Sindsdien voor conrete Derde-Wereldprojecten, zoals een schoolgebouw in Burkina Faso (1987), herbebossingsprojecten in Malawi (1988, 1989, 1990), Kenia (1991, 1992). Vervolgens vanaf 1993 tot 2006 voor een waterputtenproject, eveneens in India.

Het huidige project betreft nieuwe waterpompen in Ethiopië. Dit land is een van de armste ter wereld, met een kindersterfte van 173 per 1000 – een schokkend cijfer. Niet meer dan 30 procent van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater. Op het platteland is dit niet meer dan 20 procent. De meeste mensen worden voortdurend blootgesteld aan ziekte, veroorzaakt door vuil water of watertekort, ontbreken van sanitaire voorzieningen en gebrekkig hygiënisch gedrag. En vuil water is de grootste killer ter wereld.
Stacks Image 5724
De Kale Heywet Church, het grootste evangelische kerkgenootschap in Ethiopië, werkt aan schoon water op het platteland. Door waterpompen aan te leggen, waterbronnen te verbeteren en hygiënevoorlichting te geven. In de dorpen worden watercomités opgezet die de watervoorzieningen beheren. Ook worden mensen getraind die het onderhoud kunnen doen.

Iedere zaterdag van 12.00 - 15.00 uur
Projectbeschrijving TEAR