Copyright © 2014 by vEgR; Contact us
Stacks Image 2395

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

Stacks Image 2402
Stacks Image 4318
Stacks Image 4332

Wie zijn wij?


Over ons

Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente.
Wel Actief. Sociaal. Charitatief. Extravert. Open.

Inspiratie
Wat ons als gelovigen inspireert en samenbindt is onze relatie met God. Hij staat centraal in onze levens. Zijn liefde vormt de uiteindelijke basis van alles wat wij doen.

Samenkomsten
Tijdens onze bijeenkomsten op zondag veel muziek, ruimte voor gebed en een motiverende overdenking. Ons samenzijn heeft een open karakter. Ook voor mensen die niet tot de gemeente behoren. Op de woensdagavonden is er een divers programma.

Inzamelingen
Op naam van onze gemeente hebben we tientallen oudpapiercontainers kunnen laten plaatsen. De hele omzet gaat naar derdewereldprojecten. Dorcas organiseert één keer per kwartaal een inzameling van kleding, speelgoed, mobieltjes, enz. enz., voor o.a. Balkan en Oost-Europa. Wij daarbij een van de inneemadressen. De hele netto opbrengst (wij geen strijkstok) via Dorcas naar de Balkan óf Oost-Europa.

Evangelisatie
Vijf stadsklokken en spotjes op de regionale TV met de tekst: God roept u! Ook bijbeltekstadvertenties en berichten in regionale bladen.

Openheid
Op zaterdagmiddag "open deur". Uitrusten. Gratis koffie. Toilet ook voor de in- en uitlopers. Ruimte voor de mensen om hun verhaal kwijt te kunnen. Open hart, bewogen en betrokken. Geldwerving In de decennia van het bestaan van de stichting is niemand van de eigen mensen ooit vanuit de stichting betaald. Alles pro Deo. Ieder heeft zijn/haar eigen inkomen, pensioen, uitkering, AOW, enz. Wij hebben inkomsten uit verhuur van enkele kleinere- en grotere zalen. Vraagt veel inzet van de vrijwilligers.

Tot slot
Wij zijn dus een kleine gemeente. We trachten wel met de beperkte menskracht en de beschikbare ruimte (kerkgebouw en zalencentrum) te “woekeren”. Kortom: “goede rentmeesters” te zijn.