Copyright © 2014 by vEgR; Contact us
Stacks Image 2628

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

Stacks Image 2634
Stacks Image 4318
Stacks Image 4332

ANBI Status:


De Stichting Volle Evangelie Gemeente Rijswijk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemene belang.