Copyright © 2014 by vEgR; Contact us
Stacks Image 3100

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

Stacks Image 3106
Stacks Image 1618

Boekenmarkt

Stacks Image 5652
Met uitzondering van de maanden juli en augustus houden wij op de tweede zaterdag van de maand een boekenmarkt. Vrijwilligers van de vEgR zorgen voor de voorbereidingen van deze boekenmarkt.

Er is een ruim aanbod van laaggeprijsde boeken. De opbrengsten gaan geheel naar het waterproject in Oeganda (zie onder).

Ook kunt u boeken afleveren, zodat wie die weer kunnen verkopen voor ditzelfde goede doel.

Projectbeschrijving