Copyright © 2014 by vEgR; Contact us
Stacks Image 2690

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

Stacks Image 2696
Stacks Image 4318

Maart 2021

Avondgebeden in de veertigdagentijd

In Oud-Rijswijk zijn de oecumenische avondgebeden op de volgende woensdagen, steeds van 19.30 tot 20.00 uur: op 24 februari in de Bonifatiuskerk, 3 maart in de Leeuwendaalkerk, op 10 maart in de Oude Kerk, op 17 maart in de Hofrustkapel en op 24 maart opnieuw in de Bonifatiuskerk. Het gezamenlijke thema is ‘Jezus volgen in zijn lijden’.

In Nieuw-Rijswijk zijn de oecumenische avondgebeden in de Stille Week voor Pasen, steeds van 19.00 tot 19.30 uur: op maandag 29 maart in de Nieuwe Kerk, op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart in de Benedictus- en Bernadettekerk.

U kunt de avondgebeden bijwonen via kerk-tv of kerkradio,zoals u dat waarschijnlijk al kent van de afgelopen vele maanden met online kerkdiensten.

Mocht u twijfelen over de links naar de digitale uitzendingen, dan kunt u voor de drie anderekerken de bijzonderheden nalezen via de websites www.rkvlietstreek.nl, www.vegr.nl (van de Hofrustkapel) en www.leeuwendaalkerk.nl

Link naar de livestream op woensdag 17 maart om 19.30 uur

December 2020

Gemeente Rijswijk sluit aan bij SchuldHulpMaatje Nederland

Vandaag zette wethouder Larissa Bentvelzen haar handtekening onder de intentieverklaring van Stichting Zorg voor elkaar in Rijswijk. Deze stichting is de Rijswijkse organisatie van SchuldHulpMaatje Nederland. Hiermee bereidt gemeente Rijswijk met haar Financieel Servicepunt (FSP) de eigen lokale projecten uit, om inwoners zo vroeg mogelijk te bereiken rondom eventuele geldproblemen.

Stichting voor Elkaar

Stichting voor Elkaar is een initiatief dat gestart is vanuit 4 kerken in Rijswijk. Kerken staan middenin de samenleving en mensen kloppen hier al vaak aan als er (geld)problemen zijn. Deze kerken gaan nu hun vrijwilligers trainen om inwoners te helpen rondom hun financiële zorgen. Deze training is georganiseerd vanuit het landelijke SchuldHulpMaatje.

Wethouder Larissa Bentvelzen: “Het FSP staat klaar voor inwoners bij vragen rondom geld of als er grotere zorgen en geldproblemen zijn. Maar het is nog beter als we inwoners waar geldproblemen op de loer liggen, eerder zien en spreken. Hier hebben we al meerdere projecten voor lopen. Door SchuldHulpMaatje nu ook lokaal uit te rollen met Stichting Voor Elkaar, zetten we weer een belangrijke stap in het vroeg signaleren van geldproblemen bij inwoners. Zo kunnen we grotere problemen voorkomen.”

De vrijwilligers

Een vrijwilliger van Zorg voor Elkaar gaat voor een langere tijd een inwoner begeleiden, ondersteunen in de administratie en op weg helpen. Is er extra hulp nodig of zijn er grotere vragen? Dan is er nauw contact met het FSP, zij bieden waar nodig extra hulp.

Het FSP

Het FSP is speciaal opgericht om Rijswijkers te helpen bij allerlei vragen rondom geld. Maar ook om advies te geven bij geldproblemen of schulden. Het kan zijn dat een persoon (tijdelijk) het overzicht kwijt is rondom de geldzaken. Of er is een achterstand in het betalen van rekeningen. Juist dan kan het fijn zijn als iemand met extra kennis van zaken meekijkt. De eerste stap naar een oplossing is hulp vragen. De hulp en het advies van het FSP is gratis en onafhankelijk.

Contact Stichting Voor Elkaar: Coördinator: K. van Oosterom (Kees) per e-mail oostecw@gmail.com (link stuurt een e-mail). Kijk voor meer informatie op: www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/rijswijk

Juli 2020

Zomergebedsdienst

Stacks Image 2730
Op donderdag 16 juli komen de samenwerkende Kerken van ‘Wij geloven in Rijswijk’ bijeen om in deze tijd van crisis samen het geloof te vieren, elkaar hoopvol te bemoedigen, liefdevol stil te staan bij het leed dat het coronavirus heeft veroorzaakt en om te bidden voor hen die onder lijden gebukt gaan.

De afgelopen tijd hebben velen een geliefde verloren en waren daarbij door de coronamaatregelen beperkt in het op liefdevolle en waardige wijze afscheid nemen. Hen stellen wij in de gelegenheid om tijdens deze dienst de naam van hun dierbare overledene te laten noemen en hierbij een kaars te laten aansteken.

Als gevolg van de anderhalvemeter-maatregelen kan deze kerkdienst slechts door een beperkt aantal mensen bijgewoond worden. Mensen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Ook zal de dienst rechtstreeks via internet te volgen zijn via dit bericht op deze website.

De dienst is op donderdag 16 juli om 19.30 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372. Voor meer informatie en voor aanmelding van te herdenken overledenen kunt u contact opnemen met de voorbereidingsgroep: 06 27 89 41 06 of wijgeloveninrijswijk@xs4all.nl.

De volgende kerken werken samen onder het motto ‘Wij Geloven in Rijswijk’:
de Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek (H. Bonifatiuskerk en HH. Benedictus- en Bernadettekerk)
de Protestantse Gemeente Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk)
de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel)
de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk)

Weer samenkomsten!

Stacks Image 2706
Vanaf zondag 5 juli houden we weer onze samenkomsten. Daarbij houden we ons aan de richtlijnen zoals 1,5 m afstand tot elkaar, geen handen geven etc.

Er zijn aparte regelingen voor de kinderen tot 7 jaar.

De diensten worden ook opgenomen en zijn voor belangstellende thuis terug te zien/luiteren.

Voor vragen kunt u bellen: 070 385 4461

Maart 2020

Corona-update

Stacks Image 2665
Vanwege het coronavirus zijn onze reguliere activiteiten geschrapt.

Met inachtneming van alle aanbevelingen van de overheid en het RIVM, bekijken we per weekend wat de beste oplossing is.

Als gemeente van Jezus Christus blijven we bij elkaar betrokken, juist ook in moeilijke tijden.

Open kerstdiner!

Stacks Image 2655
Op 2e kerstdag, donderdag 26 december om 18 uur organiseren we een ‘Open Kerdiner.

We serveren een heerlijke maaltijd. Ontmoet anderen en geniet van de maaltijd. Aanmelding is wel noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meld je hier aan…

Welkom!

Kerstnachtdienst

Stacks Image 2642
Woensdagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Hofrustkapel aan de Laan Hofrust 21 te Rijswijk. Iedereen van harte welkom om met ons de komst van Jezus Christus te vieren als redder van de wereld.

De dienst begint om 22.00 uur.
De deuren gaan om 21.30 uur open.
De toegang is vrij.

Oktober 2019

Voer voor boekenwurmen

Stacks Image 5059
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 12 oktober naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterproject in Oeganda.

Er liggen weer veel nieuwe boeken op u te wachten.

Locatie: Gebouw Hofrust
Datum: 12 oktober, 12.00- 15.00 uur

September 2019

Inzameling oude kleding

Stacks Image 2604
Regio Dorcas Delft en Haaglanden haalde op 24 en 31 augustus ruim 350 kg kleding, dekens en schoeisel in Delft, Delfgauw, Rijswijk en Leidschendam voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten

De ingezamelde kleding wordt verkocht via ReShare in Oosterhout en met de financiële opbrengst financiert Dorcas noodhulp, sociale projecten en structurele projecten in ruim 20 landen. Ook wordt met de opbrengst een project voor opvang voor de burgerbevolking in Jemen door voedsel, schoon drinkwater, tenten, dekens, medische hulp en sanitatie.

De volgende actie wordt gehouden op zaterdag 23 november gehouden, naast kleding kan men dan ook voedsel doneren.

Kleding kan men het gehele jaar afgeven op het centrale depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord of op een van de depots in de regio,kijk hiervoor op www.dorcashulpdelft.nl of bel 070-415 10 13of mobiel via 06-485 25 932

Juni 2019

Gebed voor de Vervolgde Kerk

Stacks Image 2550
Bid met ons mee voor de Vervolgde Kerk.
De stichting Open Doors organiseert jaarlijks een nacht/avond van gebed. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen.

Wil je meebidden tijdens de Nacht van Gebed? Welkom op onze avond van gebed!

Vrijdag 21 juni
Van 20.00 - 23.30 uur
Deuren open om 19.30 uur
Herenstraat 44 B,
Rijswijk ZH

Januari 2019

Gemeenschapelijke kerkdienst

Stacks Image 2540
Op zondag 27 januari zullen de Rijswijkse kerken een gezamenlijke viering hebben in de Bonifatiuskerk.


Van harte welkom!

December 2018

Kerstnachtdienst

Stacks Image 2477
Woensdagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Hofrustkapel aan de Laan Hofrust 21 te Rijswijk. Iedereen van harte welkom om met ons de komst van Jezus Christus te vieren als redder van de wereld.

De dienst begint om 22.00 uur.
De deuren gaan om 21.30 uur open.
De toegang is vrij.

Kerstdiner 23 december

Stacks Image 2437
Op zondag 23 december organiseren wij een ‘Open Kerstdiner.

Vrijwilligers van onze gemeente zorgen voor een heerlijke maaltijd. Ontmoet anderen en geniet van de maaltijd. Aanmelding is wel noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.

Dit kerstdiner wordt mede mogelijk gemaakt door de actie Kerstafette van de gemeente Rijswijk.

Meld je hier aan…

Welkom!

Kerstsamenzangavond

Stacks Image 2482
Woensdagavond 19 december is er een kerstsamenzangavond. We zingen oude en bekende, maar ook nieuwere liederen rond advent en kerst.

Na afloop drinken we koffie met elkaar.
Van harte welkom!

Datum: woensdag 19 december; Aanvang 20.00 uur
Plaats:
Hofrustkapel, Laan Hofrust 21

September 2018

Themadienst over de Vervolgde Kerk

Stacks Image 2453
Op zondag 2 september houden wij een dienst die in het teken staat van de Vervolgde Kerk. Een spreker van Open Doors gaat in de dienst voor en vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van de Bijbel en naar aanleiding van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen geeft de spreker weer wat christenen in de ‘vrije wereld’ kunnen leren van de Vervolgde Kerk.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

De themadienst over de Vervolgde Kerk begint om 10.00 uur. Welkom!

Mei 2018

Lancering nieuw waterproject Oeganda

Stacks Image 2411
Koopt u boeken op onze maandelijkse Boekenmarkt
Of verzamelt u oud-papier via een van onze containers in Rijswijk?
Vanaf juni 2018 is de volledige opbrengst daarvan voor ‘Schoon water in Oeganda’.

U bent welkom bij de presentatie van organisatie TEAR over dit project.
Hoor meer over het aanleggen van waterreservoirs, het opvangen van regenwater van daken en het beschermen bronnen. Over watercomités en voorlichting over hygiëne…

Datum: 23 mei; 20.00 uur
Gebouw Hofrust, Herenstraat 44 B

April 2018

Stacks Image 2431
Op zondag 1 april om 10.00 uur houden we een feestelijke paasviering. Er wordt veel gezongen en gemusiceerd en er is een korte overdenking. Na afloop is er een gezellig samenzijn in Gebouw Hofrust.

Iedereen is van harte welkom!

Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Aanvang: 10.00 uur; deuren open 9.30 uur

December 2017

Open Kerstlunch op 1e kerstdag!

Stacks Image 2338
Op 1e kerstdag, maandag 25 december organiseren we een ‘Open Kerstlunch.

Vrijwilligers van onze gemeente zorgen voor een heerlijke maaltijd. Ontmoet anderen en geniet van de maaltijd. Aanmelding is wel noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meld je hier aan…

Welkom!

Kerstsamenzangavond

Stacks Image 2404
Woensdagavond 20 december is er weer een kerstsamenzangavond. We zingen oude en bekende, maar ook nieuwere liederen rond advent en kerst. Met orgel, piano, sax, bas en drums.

Na afloop drinken we koffie met elkaar.
Van harte welkom!

Datum: woensdag 20 december; Aanvang 20.00 uur
Plaats:
Hofrustkapel, Laan Hofrust 21

Bijzonder afsluiting 750 jaar Kerk in Rijswijk

Stacks Image 2380
In een afgeladen Bonifatiuskerk is op zondag 3 december met een feestelijke viering het jubileumjaar 750 jaar kerk in Rijswijk plechtig afgesloten. In aanwezigheid van burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Marloes Borsboom is teruggeblikt op alle evenementen die in het jubeljaar hebben plaatsgevonden. Tevens is de intentie uitgesproken met het motto ‘Wij geloven in Rijswijk’ deze samenwerking de komende jaren te bestendigen.

November 2017

Viering 750 jaar Kerk in Rijswijk in de Hofrustkapel

Stacks Image 2376
In het kader van ‘750 jaar kerk in Rijswijk’ hebben alle Rijswijkse kerken een 'open dienst'. Bezoekers van andere kerken kunnen dan een keer langskomen om een dienst te ervaren.

Op zondag 12 november is er zo'n bijeenkomst in de Hofrustkapel van de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk. Bent u benieuwd wat er te beleven is bij een samenkomst in de Hofrustkapel? Of vindt u het leuk om uw geloofsgenoten daar te ontmoeten? Dan bent u van harte welkom om 10.00 uur in de Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, Rijswijk.

Juni 2017

Muziekavond

Stacks Image 2372
Woensdagavond 21 juni is er een muziekavond, verzorgd door de vaste band van de gemeente.
Zing mee met bekende en nieuwere liederen.

Locatie: Hofrustkapel,
Ingang: Herenstraat 44B
of zijingang Laan Hofrust 21A
Datum: 21 juni, 20.00 uur

April 2017

Van het Luikse Leven van Jezus tot de Bijbel in Gewone Taal

Stacks Image 2369
In 2017 kijken we terug op 750 jaar kerk in Rijswijk. In die 750 jaar hebben veel bijbelvertalingen het licht gezien. Tegenwoordig is er een ruime keuze aan vertalingen, zoals de Nieuwe Vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling, en de Bijbel in Gewone Taal. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Waar komen al die bijbelvertalingen vandaan? Waarom zijn er soms zulke grote verschillen tussen die vertalingen? Bestonden er 750 jaar geleden ook al Nederlandse bijbelvertalingen?
Dr. Wido van Peursen, hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit en bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap neemt u mee door de interessante geschiedenis van bijbelvertalingen door de eeuwen heen. In een workshop gaan we zelf aan de slag met enkele fascinerende vertaalproblemen..

Locatie: Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Datum: 30 april, 16.00 uur

Boekenwurmen gezocht

Stacks Image 2319
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 8 april naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterpompen-project in Ethiopië.

Er liggen weer veel nieuwe boeken op u te wachten.

Locatie: Gebouw Hofrust
Datum: 8 april, 12.00- 15.00 uur
Zie ook onze info.

Maart 2017

Samenzangavond

Stacks Image 2279
Op woensdag 29 maart om 20.00 uur houden wij een samenzangavond. We zingen liederen over het lijden en de opstanding van Jezus.

Iedereen is van harte welkom om mee te zingen.
Na afloop bieden we u gratis koffie/thee aan.

Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Deuren open: 19.30 uur

Februari 2017

Boekenmarkt

Stacks Image 2270
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 12 februari naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterpompen-project in Ethiopië.

Zie ook onze info.

November 2016

Kerstdiner

Stacks Image 2262
Op zondagavond 18 december organiseren we een open Kerstdiner

Vrijwilligers van onze gemeente zorgen voor een heerlijke maaltijd. Ontmoet anderen en geniet van de maaltijd. Aanmelding is wel noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meld je hier aan…

Welkom!

Juni 2016

Alpha-cursus

Stacks Image 2216
In het najaar van 2016 organiseert de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk weer een Alpha-cursus. Daarin maken de deelnemers vrijblijvend kennis met het christelijk geloof.

Heeft u interesse? Stuur ons dan svp uw bericht.

De cursus bestaat uit 10 avonden met een maaltijd, een inleiding en gesprekken.

Alpha is een geschikte cursus als je:
- meer wilt weten over het christelijk geloof;
- pas christen geworden bent;
- jouw geloof nog eens vanaf het begin wilt overdenken.

Meer info en inschrijving

Mei 2016

Avond van gebed

Stacks Image 2235
Bid met ons mee voor de Vervolgde Kerk.
Honderden kerken doen mee met dit initiatief van Open Doors.

Website Open Doors

Vrijdag 27 mei
Van 20.00 - 24.00 uur
Deuren open om 19.30 uur
Herenstraat 44 B,
Rijswijk ZH

Zondag voor de Vervolgde Kerk

Stacks Image 2202
Ieder jaar is er één zondag waarin honderden kerken gezamenlijk aan de vervolgde kerk denken. Dit jaar op 22 mei. Wij doen mee.

Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland: “Als christenen in Nederland en Vlaanderen moeten wij wakker zijn, en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. Een risico is dat we bang worden of boos op de vervolgers. Toch roept de Bijbel ons op om onze vijanden lief te hebben.”

Welkom bij deze speciale dienst.
Zondag 22 mei
Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Aanvang: 10.00 uur; deuren open 9.30 uur

Maart 2016

Paasviering

Stacks Image 2144
Op zondag 27 april om 10.00 uur houden we een feestelijke paasviering. Er wordt veel gezongen en gemusiceerd en er is een korte overdenking. Na afloop is er een gezellig samenzijn in Gebouw Hofrust.

Iedereen is van harte welkom!

Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Aanvang: 10.00 uur; deuren open 9.30 uur

Februari 2016

Boekenmarkt

Stacks Image 2194
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 13 februari naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterpompen-project in Ethiopië.

Zie ook onze info.

Januari 2016

Themadienst met Open Doors!

Stacks Image 2098
Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

Laan Hofrust 19
Zondag 24 januari
Aanvang 10.00 uur

December 2015

Kerstdiensten!

Stacks Image 4455
U bent van harte welkom bij onze kerstvieringen. Vier met ons het feest van de komst van Jezus naar deze wereld!

Kerstnachtdienst

Donderdagavond 24 december, 22.00u

Feestelijke Kerstdienst
Vrijdag 25 december, 10.00u

Laan Hofrust 21
Toegang vrij!

Kerstsamenzang

Stacks Image 2125
Woensdagavond 9 december is er weer een kerstsamenzangavond. We zingen oude en bekende, maar ook nieuwere liederen rond advent en kerst. Met orgel, piano, sax, bas en drums.

Na afloop drinken we koffie met elkaar.
Van harte welkom!

Datum: woensdag 9 december; Aanvang 20.00 uur
Plaats:
Hofrustkapel, Laan Hofrust 21

November 2015

Opbrengst Dorcas inzameling

Stacks Image 2066
De vrijwilligers van de werkgroep Dorcas Hulp Delft en Haaglanden hebben tijdens de 20ste landelijke Dorcas voedselactie in deze regio zo’n 1000 kg kleding, dekens en schoeisel opgehaald en ruim 350 dozen met voedsel op zaterdag 7 november. De inzameling vond plaats in Rijswijk, Delft,Delfgauw, Pijnacker en Schipluiden.

September 2015

Start Jeugdclub

Stacks Image 2005
Vrijdag 11 september 2015 start de Jeugclub weer. Boeiende thema’s. Gezellige activiteiten. Samen leuke dingen doen. Of gewoon eens praten met leeftijdsgenoten over het geloof. We hebben weer een afwisselend programma voor het komend seizoen.

Zit je op de middelbare school of ben je bezig met je studie? Denk je wel eens na over het leven, over God, over de bijbel? Kom dan aanstaande vrijdag langs!

Het eerste thema is: What happened to Jim Dixon? A.s. vrijdag kom je het te weten.

Email: info@vegr.nl
Lees meer: klik hier

Bijbelkring - nieuw seizoen

Stacks Image 1991
Begin september starten we met een bijbelkring over mensen rond Paulus en richten we de schijnwerpers op de bouwers in de eerste gemeenten.

We gebruiken daarvoor het boekje Bouwers in de eerste gemeenten (Amsterdam: Ark medria, 2015). Dit boekje bevat tien inspirerende bijbelstudies die ons bemoedigen en laten zien hoe God met zijn Geest door mensen heen werkt Iedereen is welkom!

Deelname is gratis.

Waar: Gebouw Hofrust, Herenstraat 44-B, Rijswijk
Inleiding: 02-09 om 20.00 uur; deuren open: 19.30 uur
Email: info@vegr.nl
Lees meer: klik hier

Juni 2015

Muziekgroep-avond

Stacks Image 1984
Op woensdagavond 24 juni verzorgt onze vaste band van de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk een muziekavond.
Zing mee met nieuw en al bekend repertoire.

Laan Hofrust 21, Rijswijk.
De avond begint om 20.00 uur,
Deuren open om 19.30 uur.
Iedereen is welkom.

Kerkennacht

Stacks Image 1954
Beleef Kerkennacht 2015 in de Hofrustkapel! Op vrijdag 19 juni 2015 zijn tientallen kerken in Nederland open. Een mooie gelegenheid om eens binnen te kijken, het gebouw te bezichtigen, en een gevarieerd programma bij te wonen.

Het programma in de Hofrustkapel wordt verzorgd door de jeugdclub van de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk. Er is muziek, een bijbelkwis en improvisatietoneel. Ook is er een gedichtenwedstrijd, waaraan iedereen mee kan doen. En er zal voor de allereerste keer een korte film vertoond worden die gemaakt is door de jeugdclub.

Het adres is Laan Hofrust 21, Rijswijk.
De avond begint om 19.00 en duurt tot 23.00.
Iedereen is welkom.

Nacht van Gebed

Stacks Image 1939
Wees wakker! Een lange avond om te bidden voor de vervolgde kerk. Dat is wat in de nacht van 5 op 6 juni in verschillende plaatsen in Nederland gebeurt. Gelooft u dat uw gebed impact heeft? Kom naar de Nacht van Gebed!

Vervolging neemt wereldwijd toe en komt dichterbij. Vervolgde christenen roepen ons op om nuchter en waakzaam te zijn én voor hen te bidden. Tijdens de Nacht van Gebed vertelt Yong Sook uit Noord-Korea hierover via een live-verbinding!

Locatie: Gebouw Hofrust, Herenstraat 44 B
Datum: vrijdag 5 juni, vanaf 20.00 uur

Mei 2015

Zondag voor de Vervolgde Kerk

Stacks Image 1944
Wees wakker! Dit is de oproep van de vervolgde kerk, die op zondag 31 mei weerklinkt in veel kerken in Nederland en Vlaanderen. Ook in de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk.
Wat betekent deze oproep voor christenen die vervolgd worden én voor ons? Ontdek het, en kom naar onze samenkomst op de zondag voor de Vervolgde Kerk!

Locatie: Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Datum: zondag 31 mei, 10.00u

Vier het Pinksterfeest!

Stacks Image 1932
Vier het feest van de Heilige Geest
Vier het feest van zijn komst als een wind en als een vuur.
Vier het feest van het begin van Gods kerk.
Welkom om dit feest met ons mee te vieren!

Locatie: Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Datum: zondag 24 mei, 10.00u

April 2015

Voer voor boekenwurmen

Stacks Image 18790
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 11 april naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterpompen-project in Ethiopië.

Er liggen weer veel nieuwe boeken op u te wachten.

Locatie: Gebouw Hofrust
Datum: 11 april, 12.00- 15.00 uur
Zie ook onze info.

Inzameling kleding etc. Dorcas

Stacks Image 18761
Op zaterdag 11 april 2015 organiseert Dorcas voor de 9e keer de landelijke kledingactie voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Ook wij doen weer mee.

Heeft u thuis nog goede kleding en schoeisel liggen die u niet meer aantrekt, of heeft u dekens of dekbedden die u niet meer gebruikt? Geef u gebruikte goederen dan af bij ons gebouw op zaterdag 11 april tussen 10.00 en 12.00 uur.

Meer info over de Dorcas-actie

Feestelijke Paasdienst

Stacks Image 1878
Op zondag 5 april om 10.00 uur hebben we een feestelijke paasviering. Er wordt veel gezongen en gemusiceerd en er is een korte overdenking. Na afloop is er een gezellig samenzijn in Gebouw Hofrust.

Iedereen is van harte welkom.

Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Aanvang: 10.00 uur; deuren open 9.30 uur

Maart 2015

Samenzangavond

Stacks Image 31731
Op woensdag 18 maart om 20.00 uur houden wij een samenzangavond. We zingen liederen over het lijden en de opstanding van Jezus.

Iedereen is van harte welkom om mee te zingen.
Na afloop bieden we u gratis koffie/thee aan.

Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
Deuren open: 19.30 uur

Februari 2015

Boekenmarkt

Stacks Image 19043
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 14 februari naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterpompen-project in Ethiopië.

Zie ook onze info.

December 2014

Feestelijke kerstdienst

Stacks Image 1817
Op donderdagochtend 25 december is er een feestelijke kerstviering. Veel samenzang, een 'open podium' met muziek, dans en poëzie. En een korte overdenking.

Daarna drinken we een feestlijk kopje koffie.
Iedereen van harte welkom.

Laat het drumstel slaan, blaast het orgel aan,
laat de sax, laat de bas, laat de toetsen horen:
Christus is geboren!


Tijd: 10.00 uur; deuren open om 9.30 uur
Informatie: info@vegr.nl of 070 3854461

Kerstnachtdienst

Stacks Image 1776
Woensdagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Hofrustkapel aan de Laan Hofrust 21 te Rijswijk. Iedereen van harte welkom om met ons de komst van Jezus Christus te vieren als redder van de wereld.

De dienst begint om 22.00 uur.
De deuren gaan om 21.30 uur open.
De toegang is vrij.

Kerstsamenzangavond

Stacks Image 18210
Woensdagavond 10 december is er weer een kerstsamenzangavond. We zingen oude en bekende, maar ook nieuwere liederen rond advent en kerst. Met orgel piano, sax, bas en drums.

Na afloop drinken we koffie met elkaar.
Van harte welkom!

Datum: woensdag 10 december; aanvang 20.00 uur
Plaats:
Hofrustkapel 21

November 2014

Outdoor & Adventure Event

Stacks Image 27110
Houd je van avontuur? Durf je een uitdaging aan? Ga dan zaterdag 6 december 2014 mee met de Outdoor & Adventure dag van onze jeugdclub.

Bamboe bouwen
Probeer van bamboestokken en elastieken een zo hoog mogelijke toren te bouwen! Welk team weet de stevigste, hoogste en mooiste constructie te maken?

De ramp
Er dreigt een ramp: er is gif gelekt uit vaten en dit bedreigt je team. Hoe ga jij dit als team overleven? Ben je in staat om samen aan de oplossing te bouwen? Wie neemt de leiding in deze ramp en welk team overleeft als eerste?

11.00 uur verzamelen bij Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B Rijswijk.
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.
Graag wel vóór 1 december aanmelden bij Wido: wtvanpeursen@gmail.com

TimZingt

Stacks Image 14048
'Omgekeerd' is een grappig, verrassend en prikkelend programma over rijkdom en armoede. Het is de wereld op zijn kop. en dat werk te steunen met de opbrengst van de avond! Tear werkt al meer dan 40 jaar in ontwikkelingslanden, maar vergeet het land dat het meeste hulp nodig heeft: Nederland. TimZingt ziet het scherp en omgekeerd. Het moet anders. De hulp moet naar Nederland. En om ons de zegeningen van Afrika te laten beleven, zal onze wereld op zijn kop moeten.

Een mooie voorstelling waarin niets is wat het lijkt. Mooie liedjes, rake observaties en hilarisch cabaret. TimZingt zoals we hem kennen: ontroerend goed. Zonder twijfel de vrolijkste manier om kennis te maken met het werk van Tear.

Vóór de pauze geeft Caspar Waalewijn van TEAR een presentatie over het waterpompen-project in Ethiopië.

Wethouder Marloes Borsboom zal de avond openen.

Wanneer: Woensdag 26 november, aanvang 20.00 uur
Waar: Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, 2282 AL Rijswijk (ZH)
Info: info@vegr.nl/06 4520 5176
Download Flyer
Website TimZingt
Projectbeschrijving waterpompen-project Ethiopië

Boekenmarkt

Stacks Image 14017
Op zoek naar goedkope boeken?
Of heeft u oude boeken in de aanbieding?

Kom dan op zaterdag 8 november naar onze maandelijkse boekenmarkt in Gebouw Hofrust. De opbrengst gaat volledig naar ons waterpompen-project in Ehtiopië.

Zie ook onze info.

September 2014

Alpha cursus van start!

Stacks Image 5724
In het najaar van 2014 organiseert de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk weer een Alpha-cursus. Daarin kunt u vrijblijvend kennismaken met het christelijk geloof. De cursus bestaat uit 10 avonden met een maaltijd, een inleiding en gesprekken.

Alpha is een geschikte cursus als je:
- meer wilt weten over het christelijk geloof;
- pas christen geworden bent;
- jouw geloof nog eens vanaf het begin wilt overdenken.

De cursus is gratis.
Kom naar de informatie-avond op maandag 22 september!

Waar: Gebouw Hofrust, Herenstraat 44-B, Rijswijk
Introductie-avond: 22-09-2014 om 20.00 uur; deuren open: 19.30 uur
Info: Tel. 06 4520 5176
Email: info@vegr.nl
Lees meer: klik hier
Aanmelden: klik hier
Stacks Image 2736